Regulamin

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy. Po potwierdzeniu wolnego terminu należy wpłacić zaliczkę na podane konto.
2. Rezerwacja następuje w momencie wpłynięcia zaliczki na konto, jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. W przypadku rezygnacji z pobytu lub odwołania rezerwacji zaliczka nie podlega zwrotowi. W wypadku skrócenia pobytu nie należy się zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.
4. W nagłych wypadkach właściciel może odwołać rezerwację bez podania przyczyny. Należy się zwrot całej wpłaconej kwoty.
5. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy oraz podpisaniu umowy najmu.
6. Za szkody, zniszczenia i koszty naprawy odpowiedzialność ponosi najemca. Wszelkie uszkodzenia, usterki, awarie należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi.
7. Doba zaczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu a kończy o 12.00 w ostatnim dniu pobytu. Ramy godzinowe można ustalić indywidualnie.
8. Cisza nocna obowiązuje od godz.22.00 do 6.00. Należy przestrzegać zasady dobrego sąsiedztwa.
9. W mieszkaniu obowiązuje zakaz palenia.
10. Akceptowany jest pobyt zwierząt pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.
11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, rzeczy osobiste pozostawione, zniszczone lub zagubione w mieszkaniu.
12. Właściciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku zalania, pożaru, włamania i innych zdarzeń„ losowych.
13. W sytuacjach i sprawach nieujętych w regulaminie decyduje właściciel.